ECANTIL AB - ett företag i EKAN Gruppen

om oss

Expertis inom energiområdet

EKAN Gruppen är en småländsk oberoende konsultgrupp med säte i Jönköping. Vi arbetar främst med strategi-, ekonomi- och miljöfrågor inom energiområdet. Våra kunder är energiföretag, fastighetsägare, kommuner, industrier och myndigheter i Sverige samt inom EU. EKAN Gruppen bildades år 1986 och har sedan dess genomfört ett stort antal uppdrag inom energiområdet.

 

 

OWE ANDERSSON - seniorkonsult

Jag har under 70-talet (1971-1978) jobbat med marknadsföring av kraftprodukter på ASEA (numera ABB). Under 80-talets första hälft (1978-84) var jag marknadschef på Jönköpings Energiverk. Efter två år (1984-1986) som chef för Energiavdelningen på K-konsults Jönköpingskontor startade vi EKAN Gruppen 1986. Mina uppdrag inom EKAN Gruppen handlar mycket om lönsamhet i energilösningar, styrmedel inom energi- och transportsektorn samt energistratgegi för företag och kommuner. Jag arbetar också en hel del med departement och myndigheter såsom Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Under åren 2000/2001 fungerade jag som huvudsekreterare i elcertifikatutredningen (näringsdepartementet). Det har också blivit en del internationella projekt för bl a EU-kommissionen. Min utbildning är civilekonom och civilingenjör (el).

 

Mobil:+46 70 534 96 38

e-post: owe.andersson(at)ekan.se

gallery/owe8303_tryck-rgb_jpg